banner önümi

Wakuum konsentrasiýasy

 • Awtomatiki goşa bugarýan merkezden gaçyryş wakuum konsentratory

  Awtomatiki goşa bugarýan merkezden gaçyryş wakuum konsentratory

  Iki täsirli wakuum konsentratory, wakuum negatiw basyş astynda dürli suwuk materiallary çalt bugaryp we pes temperaturada jemläp, energiýa tygşytlaýan tebigy aýlanyş ýyladyş bugarmagy we konsentrasiýa enjamy bolup, suwuk materiallaryň konsentrasiýasyny netijeli ýokarlandyrýar.Bu enjam käbir ýylylyga duýgur materiallaryň pes temperatura konsentrasiýasy we alkogol ýaly organiki erginleri dikeltmek üçin amatlydyr.Munuň aýdyň aýratynlyklary bar ...
 • alma pulpa şiresi konsentrasiýa öndürýän maşyn

  alma pulpa şiresi konsentrasiýa öndürýän maşyn

  1. Kompaniýamyzyň alma pulpa şiresi ekstraktorynyň göwnejaý dizaýny, owadan görnüşi, durnukly işleýşi, ýokary netijeliligi we energiýany tygşytlamagy we bugy az sarp etmegi bar.2 we konsentrasiýa wagty gaty gysga.Dyknyşyk konsentr bolup biler ...
 • Poslamaýan polat pomidor pastasy wakuum bugarýan konsentrator enjamlary

  Poslamaýan polat pomidor pastasy wakuum bugarýan konsentrator enjamlary

  Şire vakuum bugarýan komponentler Şire konsentrasiýasy wakuum bugarýan her basgançakda;her etapda bölüji;kondensator, ýylylyk basyş nasosy, sterilizator, izolýasiýa turbasy, her tapgyrda material geçiriji nasos;kondensat suw nasosy, iş stoly, elektrik hasaplaýjy dolandyryş şkafy, klapan, turbageçiriji we ş.m. Şire wakuum bugarýan goşundylar Şiräniň konsentrasiýa bugarmak ulgamy ösümlikleri çykarmak, günbatar lukmançylygy, mekgejöwen, glýukoza we maltoza krahmal industinde ...
 • çykarmak we konsentrasiýa enjamlary

  çykarmak we konsentrasiýa enjamlary

  ulanylyşy Bu enjam, hytaý ösümlik dermanlarynda we dürli ösümliklerde işjeň maddalary çykarmak we jemlemek üçin amatlydyr.Solventiň dikeldilmegini we künji ýagyny ýygnamagy amala aşyryp biler.Tehniki aýratynlyklar 1. Enjam kiçijik bir meýdany eýeleýär, ajaýyp ýasalan, doly esbaplar we işlemek aňsat.Esasanam kiçi partiýa we köpugurly önümçilik usullary üçin amatly.2. Enjamlar: vakuum nasoslary, suwuk derman nasoslary, süzgüçler, suwuk saklaýyş baklary, dolandyryş kabineti ...
 • wakuum bugarýan konsentrator

  wakuum bugarýan konsentrator

  Ulanyş Bu enjam Hytaýyň adaty lukmançylygynyň, günbatar lukmançylygynyň, krahmal şeker iýmitiniň we süýt önümleriniň we ş.m. konsentrasiýasy üçin ulanylýar;esasanam ýylylyk duýgur materialyň pes temperaturaly wakuum konsentrasiýasyna laýyk gelýär.Aýratynlyklary 1. Alkogolyň dikeldilmegi: Uly gaýtadan işlemek ukybyna eýe, wakuum konsentrasiýasyny kabul edýär.Köne görnüşdäki şuňa meňzeş enjamlar bilen deňeşdirilende öndürijiligi 5-10 esse ýokarlandyryp biler, energiýa sarp edilişini 30% azaldar we çara ...
 • top görnüşli wakuum konsentrator enjamy

  top görnüşli wakuum konsentrator enjamy

  amaly QN seriýaly tegelek vakuum konsentratory (konsentrasiýa tanky) wakuum konsentrasiýasy, kristallaşma, dikeldiş, distillasiýa, hytaý ösümlik lukmançylygynyň alkogol dikeldilmegi, günbatar lukmançylygy, iýmit, glýukoza, miwe suwy, süýji, himiki we beýleki suwuklyklar üçin amatlydyr.Element 1) Enjam esasan konsentrasiýa tankyny, kondensatory we gaz-suwuk bölüjini öz içine alýar.Peseldilen basyşda konsentrasiýa konsentrasiýa wagtyny gysgaldýar we täsirli konusyň ýok edilmeginiň öňüni alýar ...