banner önümi

Saklamak üçin tank

 • Custöriteleşdirilen sanitariýa ammary

  Custöriteleşdirilen sanitariýa ammary

  Saklaýyş kuwwatyna görä, ammarlar 100-15000L tanklara bölünýär. Saklaýyş kuwwaty 20000L-den gowrak bolan ammarlar üçin açyk ammarlary ulanmak maslahat berilýär. Saklaýyş tanky SUS316L ýa-da 304-2B poslamaýan polatdan ýasalýar we ýylylygy tygşytlamak boýunça oňat öndürijiligi bar. Garnituralar aşakdakylardyr: giriş we rozetka, çukur, termometr, suwuklyk derejesi görkezijisi, ýokary we pes suwuklyk derejesi duýduryşy, çybyn we mör-möjekleriň öňüni alyş spiraly, aseptiki nusga alma enjamy, metr, CIP arassalaýjy pürküji kellesi.

 • senagat 300L 500L 1000L ykjam poslamaýan polat möhürlenen ammar

  senagat 300L 500L 1000L ykjam poslamaýan polat möhürlenen ammar

  Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar süýt in engineeringenerçiliginde, azyk in engineeringenerçiliginde, piwo in engineeringenerçiliginde, nepis himiýa in engineeringenerçiliginde, biofarmasewtika in engineeringenerçiliginde, suw arassalaýyş in engineeringenerçiliginde we beýleki köp ugurlarda giňden ulanylýan aseptik saklaýyş enjamlarydyr.Bu enjam amatly işlemegiň, poslama garşylygy, güýçli önümçilik kuwwaty, amatly arassalamak, titremä garşy we ş.m. artykmaçlyklary bilen täze döredilen ammar enjamy, önümçilik wagtynda saklamak we daşamak üçin esasy enjamlardan biridir.Allhli poslamaýan polatdan ýasalýar we aragatnaşyk materialy 316L ýa-da 304 bolup biler. Marka bilen kebşirlenýär we öli burçlar bolmazdan kelleleri emele getirýär, içeri we daşy GMP standartlaryna doly laýyk gelýär.Öýjükli, durnukly, wakuum we adaty basyş ýaly saýlamaly tanklaryň dürli görnüşleri bar.Jübi kuwwaty 50L-den 1000L-e çenli, üýtgewsiz kuwwaty bolsa 0,5T-den 300T aralygynda bolup, talap edilip bilner.

 • Izolýasiýa saklaýyş tanky, sanjym suwy üçin bak

  Izolýasiýa saklaýyş tanky, sanjym suwy üçin bak

  Poslamaýan polatdan ýasalan gap (ammar) adatça suw, suwuk, süýt, wagtlaýyn saklamak, material saklamak we ş.m. üçin ulanylýar.
  Süýt, içgi, şire, derman himiýasy ýa-da bio-in engineeringenerçilik taslamasy we ş.m. ýaly ugurlar üçin amatly.
  Bir gatlakly baklar suwuklyk hökmünde ulanylýan içgi, azyk, süýt, derman, himiýa we gaýtadan işleýän pudaklarda giňden ulanylýar
  sanitariýa ülňülerine arassalanýan ammar, suwuk kompozisiýa, wagtlaýyn saklaýyş tanky we suw saklaýyş tanky we ş.m.

 • Poslamaýan polat vakuum kosmetiki ammar tanky himiki ammar tanky

  Poslamaýan polat vakuum kosmetiki ammar tanky himiki ammar tanky

  Iýmit we lukmançylyk enjamlary öndürmekde ýöriteleşýäris we sizi has gowy tanaýarys!
  Azyk, içgi, derman, gündelik himiýa, nebit we himiýa pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • Arassaçylyk ammary üçin arassalanan suw ammary

  Arassaçylyk ammary üçin arassalanan suw ammary

  Poslamaýan polatdan ýasalan gap (ammar, poslamaýan polat suw çüýşesi) adatça suw, suwuk, süýt, wagtlaýyn saklamak, material saklamak we ş.m. ulanylýar, süýt, şire, içgi, derman himiýasy ýa-da bio-in Engineeringenerçilik taslamasy ýaly meýdanlar üçin amatly. we ş.m.

  Önümi garyşdyrmak üçin agitator bilen ýa-da bolmazdan, bir gatly, iki gatly we üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan gaplary ýasap bileris, giň kuwwaty 100L-den 100,000L-e çenli we has uly.

  Bir gatly baklar arassaçylyk ülňülerine arassalanýan blender tanky, bufer tanky we ammar hökmünde ulanylýan içgi, azyk, süýt, derman, himiýa we gaýtadan işleýän pudaklarda giňden ulanylýar.

 • poslamaýan polat ätiýaçlyk tanky palma ýagyny saklaýan bak

  poslamaýan polat ätiýaçlyk tanky palma ýagyny saklaýan bak

  Saklaýyş tanky derman, azyk, süýt şiresi, piwo we çakyr pudagynda giňden ulanylýar.Poslamaýan polatdan ýasalan gap, poslamaýan polatdan ýasalýar.Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar has ýokary basyşa çydap bilýär we köp ýokary basyşly ýagdaýlarda giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar örän möhüm aýratynlyga eýedir: bakda saklanýan suwuklygyň daşarky dünýä bilen hapalanmazlygyny üpjün etmek üçin tank korpusynyň ajaýyp möhürleýiş öndürijiligi.Şonuň üçin poslamaýan polatdan ýasalan gaplaryň köpüsi azyk, derman saklamak we daşamak üçin ulanylýar we piwo önümçiliginde we süýt önümçiliginde giňden ulanylýar.

 • Iýmit derejesi poslamaýan polat SS 304/316 Suwuk suw saklaýyş tanky

  Iýmit derejesi poslamaýan polat SS 304/316 Suwuk suw saklaýyş tanky

  Iýmit, süýt, içgi, dermanhana, kosmetika we ş.m. pudaklaryna degişlidir.

  • 1. Himiýa senagaty:, ag, ergin, rezin, boýag, pigment, nebit serişdesi we ş.m.
  • 2. Azyk senagaty: ogogurt, doňdurma, peýnir, alkogolsyz içgi, miweli jele, ketçup, ýag, sirop, şokolad we ş.m.
  • 3. Gündelik himiki serişdeler: ialüz köpük, saç jeli, saç boýaglary, diş pastasy, şampun, aýakgap polýak we ş.m.
  • 4. Dermanhana: Iýmitleniş suwuklygy, Hytaýyň adaty patent lukmançylygy, biologiki önümler we ş.m.
 • Azyk senagaty üçin poslamaýan polatdan sowuk suw saklaýjy gap

  Azyk senagaty üçin poslamaýan polatdan sowuk suw saklaýjy gap

  Ulanylýan diapazon

  1. Suwuk saklaýyş tanky, suwuk kompozisiýa, wagtlaýyn saklaýyş tanky we suw saklaýyş tanky we ş.m. ulanylýar.

  2. Iýmitler, süýt önümleri, miwe suwy içgileri, dermanhana, himiýa senagaty we biologiýa in engineeringenerçiligi we ş.m. ýaly ugurlar.

  Müşderileriň talaplaryna laýyklykda giň gatlak 50L-den 5000L-e çenli we has uly önümi garyşdyrmak üçin agitator bilen ýa-da bolmazdan bir gatly, iki gatly we üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan gaplar.