banner önümi

Kurtkaly çäýnek

 • CHINZ penjekli çäýnek seriýasy 30L Senagat awtomatiki garyjy enjam, agitator bilen

  CHINZ penjekli çäýnek seriýasy 30L Senagat awtomatiki garyjy enjam, agitator bilen

  Gurluşy we häsiýeti

  Bug gazany, nahar bişirmek, gaplanan bug gazany diýlip hem bilinýän gaplanan gazan, hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak we azyk önümçiliginde iş şertlerini gowulandyrmak üçin oňat enjamdyr.Süýji, derman önümleri, süýt önümleri, çakyr, tortlar, süýji miweler, içgiler, konserwirlenen iýmitler, lo-mei we ş.m. gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar.

 • Bug bilen gyzdyrýan pomidor pastasy şeker bişirmek üçin garyjy çäýnek

  Bug bilen gyzdyrýan pomidor pastasy şeker bişirmek üçin garyjy çäýnek

  Gurluşy we häsiýeti

  Jübüt küýze adatça gazanyň göwresinden we aýaklaryndan durýar.Gazanyň göwresi içki we daşarky sferik küýzelerden ybarat goşa gatlakly gurluşdyr we orta gatlak bug bilen gyzdyrylýar.Kesgitli, egilmek, garyşdyrmak we beýleki görnüşler bar.Kurtkaly gazanyň uly ýyladyş meýdany, ýokary ýylylyk netijeliligi, birmeňzeş ýyladyş, suwuk materialyň gysga gaýnadyş wagty, ýyladyş temperaturasyna aňsat gözegçilik, owadan görnüşi, aňsat gurnama, amatly iş, howpsuzlyk we ygtybarlylyk aýratynlyklary bar.Kurtkaly küýze dürli iýmitleri gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar, şeýle hem uly restoranlarda ýa-da naharhanalarda çorba bişirmek, gök önümleri bişirmek, et bişirmek, porsy bişirmek we ş.m. ulanyp bolýar, hilini ýokarlandyrmak üçin azyk önümçiligi üçin gowy enjamdyr. , wagty gysgaltmak we iş şertlerini gowulandyrmak.

 • agitator bilen bugly çüýşe

  agitator bilen bugly çüýşe

  Gurluşy we häsiýeti

  Bişirilen bug gazany, şeýle hem süýji, derman, süýt, çakyr, tort, içgi, bal, konserwirlenen iýmit we beýleki iýmit önümlerinde giňden ulanylýar, şeýle hem uly restoranlarda ýa-da naharhanalarda çorba, nahar bişirmek, stew, porsy Hiliň hilini ýokarlandyrmak, wagty gysgaltmak we iş şertlerini gowulandyrmak üçin iýmit gaýtadan işlemek üçin ajaýyp enjamdyr.

 • CHINZ poslamaýan polatdan ýasalan gaplar, penjek Çüýşe, birleşdirilmedik penjek

  CHINZ poslamaýan polatdan ýasalan gaplar, penjek Çüýşe, birleşdirilmedik penjek

  Bug gazany, nahar bişirmek, gaplanan bug gazany diýlip hem bilinýän gaplanan gazan, hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak we azyk önümçiliginde iş şertlerini gowulandyrmak üçin oňat enjamdyr.

 • CHINZ poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek küýzesi enjamlary

  CHINZ poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek küýzesi enjamlary

  Gurluşy we häsiýeti

  Jübüt küýzäniň uly ýyladyş meýdany, ýokary ýylylyk netijeliligi, birmeňzeş ýyladyş, suwuk materialyň gysga gaýnadyş wagty, ýyladyş temperaturasyna aňsat gözegçilik, owadan görnüşi, aňsat gurnama, amatly iş, howpsuzlyk we ygtybarlylyk aýratynlyklary bar.Kurtkaly küýze dürli iýmitleri gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar, şeýle hem uly restoranlarda ýa-da naharhanalarda çorba bişirmek, gök önümleri bişirmek, et bişirmek, porsy bişirmek we ş.m. ulanyp bolýar, hilini ýokarlandyrmak üçin azyk önümçiligi üçin gowy enjamdyr. , wagty gysgaltmak we iş şertlerini gowulandyrmak.

 • CHINZ poslamaýan polatdan ýasalan gaplar, çüýşe 30L küýzegär

  CHINZ poslamaýan polatdan ýasalan gaplar, çüýşe 30L küýzegär

  Gurluşy we häsiýeti

  Jübüt küýze bug gazany, nahar bişirmek we gaplanan bug gazany hökmünde hem bellidir.Adatça gazanyň göwresinden we aýaklaryndan durýar.Gazanyň göwresi içki we daşarky sferik küýzelerden ybarat goşa gatlakly gurluşdyr we orta gatlak bug bilen gyzdyrylýar.Kesgitli, egilmek, garyşdyrmak we beýleki görnüşler bar.

 • Iýmit üçin poslamaýan polatdan bişirmek üçin garyjy penjek

  Iýmit üçin poslamaýan polatdan bişirmek üçin garyjy penjek

  Gurluşy we häsiýeti

  Bug gazany, nahar gazany, gaplanan bug gazany.Sandwiç, adyndan görnüşi ýaly, içki we daşarky sferik küýzeleri kebşirlemek arkaly emele gelen iki gatly gurluşy aňladýar.Uly ýyladyş meýdany, ýokary ýylylyk netijeliligi, birmeňzeş ýyladyş, gysga material gaýnadyş wagty, dolandyrylýan ýyladyş temperaturasy, owadan görnüşi, amatly gurnama we işleýiş, howpsuzlyk we ygtybarlylyk we ş.m. aýratynlyklary bar, şonuň üçin täjirçilik, azyk önümlerinde giňden ulanylýar , uly restoranlar we merkezi aşhanalar., bişirilen, bişirilen et, porsy we ş.m.

 • CHINZ 30L Kurtkaly poslamaýan polatdan ýasalan gaplar, penjek çäýnek

  CHINZ 30L Kurtkaly poslamaýan polatdan ýasalan gaplar, penjek çäýnek

  Gurluşy we häsiýeti

  Süýji, tort, içgiler, miwe suwlary, mürepbeler, konserwalar, süýt önümleri we konserwirlenen iýmitler we beýleki iýmitleri gaýtadan işlemek we demlemek, çakyr öndürmek, derman we gündelik himiýa pudaklarynda eriş, dezinfeksiýa, ýyladyş, garyş, deslapky materiallar hökmünde giňden ulanylýar. bişirmek, taýýarlamak, gaýnatmak, buglamak we konsentrat etmek.Şol bir wagtyň özünde, iri myhmanhanalar, restoranlar, myhmanhanalar, myhman öýleri, restoranlar, senagat we magdan kärhanalary, döwlet edaralary we kollej naharhanalary, porsy, çorba, köfte, nahar bişirmek we nahar bişirmek üçin hem amatlydyr.

 • CHINZ Düzedilmedik penjekli poslamaýan polatdan ýasalan gaplar çüýşe

  CHINZ Düzedilmedik penjekli poslamaýan polatdan ýasalan gaplar çüýşe

  Gurluşy we häsiýeti

  Jübüt küýze bug gazany, nahar bişirmek we gaplanan bug gazany hökmünde hem bellidir.Kurtkaly küýzeler süýji, derman önümleri, süýt önümleri, çakyr, tortlar, süýji miweler, içgiler, konserwirlenen iýmitler, lo-mei we beýleki iýmitleri gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar.Hilini gowulandyrmak, wagty gysgaltmak we iş şertlerini gowulandyrmak üçin gaýtadan işlemek üçin gowy enjamlar.

 • Agitator bilen senagat elektrik gyzdyryjy sous penjek çüýşesi

  Agitator bilen senagat elektrik gyzdyryjy sous penjek çüýşesi

  Gurluşy we häsiýeti

  Jübüt küýze bug gazany, nahar bişirmek we gaplanan bug gazany hökmünde hem bellidir.Adatça gazanyň göwresinden we aýaklaryndan durýar.Gazanyň göwresi içki we daşarky sferik küýzelerden ybarat goşa gatlakly gurluşdyr we orta gatlak bug bilen gyzdyrylýar.Kesgitli, egilmek, garyşdyrmak we beýleki görnüşler bar.Kurtkaly gazanyň uly ýyladyş meýdany, ýokary ýylylyk netijeliligi, birmeňzeş ýyladyş, suwuk materialyň gysga gaýnadyş wagty, ýyladyş temperaturasyna aňsat gözegçilik, owadan görnüşi, aňsat gurnama, amatly iş, howpsuzlyk we ygtybarlylyk aýratynlyklary bar.Kurtkaly küýze dürli iýmitleri gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar, şeýle hem uly restoranlarda ýa-da naharhanalarda çorba, stew eti, porsy we ş.m. bişirmek üçin ulanylyp bilner. Bu iýmitiň hilini ýokarlandyrmak, wagty gysgaltmak we işini gowulandyrmak üçin gowy enjamdyr. şertleri.