banner önümi

Atylylyk çalşyjy

 • Poslamaýan polatdan ýasalan gabykly turba ýylylyk çalşyjy

  Poslamaýan polatdan ýasalan gabykly turba ýylylyk çalşyjy

  Korpus ýylylyk çalşyjy, nebithimiýa önümçiliginde giňden ulanylýan ýylylyk çalşyjydyr.Esasan gabykdan, U şekilli tirsekden, doldurma gutusyndan we ş.m.Gerekli turbalar adaty uglerod polat, çoýun, mis, titanium, keramiki aýna we ş.m. bolup biler.Heatylylyk çalşygynyň maksadyna ýetmek üçin turbada iki dürli media turbanyň ters tarapyna akyp biler.

 • Iki goşa turba tablisasynyň ýylylyk çalşyjy

  Iki goşa turba tablisasynyň ýylylyk çalşyjy

  Önüm aýratynlyklary

  1. FDA we cGMP talaplaryna laýyklykda dizaýn we öndürmek

  2. Hapalanmagynyň öňüni almak üçin goşa turba plastinka gurluşy

  3. Turbanyň tarapy doly boşadylýar, ölen burç ýok, galyndy ýok

  4. Hemmesi ýokary hilli 316L poslamaýan polatdan ýasaldy

  5. Turbanyň üstki çişligi <0,5μm

  6. Iki gezek çukury giňeltmek, ygtybarly möhürlemek

  7. Gidrawlik turbany giňeltmek tehnologiýasy

  8. heatylylyk çalşygy turbalary spesifikasiýalarda doly: orta 6, orta 8, orta 10, φ12

 • Turbalar we turba ýylylyk çalşyjylary

  Turbalar we turba ýylylyk çalşyjylary

  Turbalar we turba ýylylyk çalşyjylary himiki we alkogol önümçiliginde giňden ulanylýar.Esasan gabykdan, turba listinden, ýylylyk çalşygy turbasyndan, kelle, päsgelçilik we ş.m.Zerur material ýönekeý uglerod polatdan, misden ýa-da poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.Heatylylyk çalşygy wagtynda suwuklyk kelläniň birleşdiriji turbasyndan girýär, turbada akýar we turbanyň tarapy diýilýän kelläniň beýleki ujundaky çykyş turbasyndan çykýar;gabygyň birikmesinden başga bir suwuklyk girýär we gabygyň beýleki ujundan akýar.Bir burun çykýar, oňa gabykly gabyk we turba ýylylyk çalşyjy diýilýär.

 • Aýrylýan spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjy

  Aýrylýan spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjy

  Egriji turba ýylylyk çalşyjy, L şekilli spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy, Y görnüşli spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy, Spiral ýara turba sowadyjy guşak bölüji, goşa turba plastinka spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy, aýrylýan spiral ýara turba ýylylyk çalşyjy.

  Ulanyjylaryň spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjylary üçin dürli-dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, spiral ýara turbasynyň ýylylyk çalşyjylary ulgamynda köp ýyllap toplanmak arkaly dürli proseslere laýyk gelýän ýylylyk çalşyjylaryň bir topary döredildi.

 • Süýt sowadyjy poslamaýan polatdan ýasalan plastinka ýylylyk çalşyjy

  Süýt sowadyjy poslamaýan polatdan ýasalan plastinka ýylylyk çalşyjy

  Iýmit we içgi gaýtadan işlemekde tabak ýylylyk çalşyjylary ulanylýar:

  • 1. Süýt önümleriniň ähli görnüşleri: täze süýt, süýt tozy, süýt içgileri, gatyk we ş.m .;
  • 2. Ösümlik belok içgileri: nohut süýdü, süýt çaýy, soýa süýdü, soýa süýdüniň içgileri we ş.m .;
  • 3. Şireli içgiler: täze miwe suwy, miwe çaýy we ş.m .;
  • 4. Ösümlik çaý içgileri: çaý içgileri, gamyş kök içgileri, miwe we gök önüm içgileri we ş.m .;
  • 5. Şertler: soýa sousy, tüwi sirkesi, pomidor şiresi, süýji we ysly sous we ş.m .;
  • 6. Piwo önümleri: piwo, tüwi çakyry, tüwi çakyry, çakyr we ş.m.

  Plastinka ýylylyk çalşyjylary beýleki senagat suwuk bejergisinde ulanylýar.On: derman, çap we boýag, HVAC ýylylyk çalşygy, himiýa senagaty, elektrik bekedi, suwa düşülýän hammam ýyladyş, nebit, metallurgiýa, içerki gyzgyn suw, gämi gurluşygy, tehnika, kagyz öndürmek, dokma, geotermiki peýdalanmak, Daşky gurşawy goramak, sowadyjy.