banner önümi

Üznüksiz guradyjy enjamlar

 • Poslamaýan polat Highokary täsirli ösümlik üznüksiz wakuum guşak guradyjy

  Poslamaýan polat Highokary täsirli ösümlik üznüksiz wakuum guşak guradyjy

  Wakuum guşak guradyjy, yzygiderli siňdirilen we boşadýan wakuum guradyjy enjamdyr.Suwuk önüm, gury bedene infed nasos bilen iberilýär, paýlaýyş enjamy bilen kemerlere deň derejede ýaýradylýar.Highokary vakuum astynda suwuklygyň gaýnadýan nokady peselýär;suwuk materialdaky suw bugarýar.Guşaklar ýyladyş plitalarynda deň derejede hereket edýärler.Heatingyladyş serişdesi hökmünde bug, gyzgyn suw, gyzgyn ýag ulanylyp bilner.Guşaklaryň hereket etmegi bilen önüm ilkibaşdan bugarmak, guratmak, sowatmak bilen ahyryna çenli akdyrylýar.Bu proses arkaly temperatura peselýär we dürli önümler üçin sazlanyp bilner.Differentörite vakuum ýuwujy, dürli ölçegli ahyrky önüm öndürmek üçin çykaryş ujunda enjamlaşdyrylandyr.Gury poroşok ýa-da granula önümi awtomatiki gaplanyp ýa-da indiki amal bilen dowam etdirilip bilner.

 • Iýmit üçin üznüksiz vakuum guşak guradyjy vakuum guşak görnüşli guradyjy

  Iýmit üçin üznüksiz vakuum guşak guradyjy vakuum guşak görnüşli guradyjy

  Wakuum guşak guradyjy, yzygiderli siňdirilen we boşadýan wakuum guradyjy enjamdyr.Suwuk önüm, gury bedene infed nasos bilen iberilýär, paýlaýyş enjamy bilen kemerlere deň derejede ýaýradylýar.Highokary vakuum astynda suwuklygyň gaýnadýan nokady peselýär;suwuk materialdaky suw bugarýar.Guşaklar ýyladyş plitalarynda deň derejede hereket edýärler.Heatingyladyş serişdesi hökmünde bug, gyzgyn suw, gyzgyn ýag ulanylyp bilner.Guşaklaryň hereket etmegi bilen önüm ilkibaşdan bugarmak, guratmak, sowatmak bilen ahyryna çenli akdyrylýar.Bu proses arkaly temperatura peselýär we dürli önümler üçin sazlanyp bilner.Differentörite vakuum ýuwujy, dürli ölçegli ahyrky önüm öndürmek üçin çykaryş ujunda enjamlaşdyrylandyr.Gury poroşok ýa-da granula önümi awtomatiki gaplanyp ýa-da indiki amal bilen dowam etdirilip bilner.

 • Wakuum guşak guradyjy süýt tozy Wakuum guradyjy enjam

  Wakuum guşak guradyjy süýt tozy Wakuum guradyjy enjam

  Wakuum guşak guradyjy üznüksiz iýmit we wakuum guradyjy enjamdyr.azyk derman, himiýa pudaklarynda giňden ulanylýar, sebäbi wakuum derejesi we temperaturasy sazlanyp bilner, şonuň üçin temperatura duýgur, ýokary ýapyşykly materiallar bilen suwuklyk üçin has amatlydyr.

 • Ösümlik ekstrakt tozy pasta awtomatiki üznüksiz wakuum guşak guradyjy

  Ösümlik ekstrakt tozy pasta awtomatiki üznüksiz wakuum guşak guradyjy

  Wakuum guşak guradyjy, yzygiderli siňdirilen we boşadýan wakuum guradyjy enjamdyr.Suwuk önüm, gury bedene infed nasos bilen iberilýär, paýlaýyş enjamy bilen kemerlere deň derejede ýaýradylýar.Highokary vakuum astynda suwuklygyň gaýnadýan nokady peselýär;suwuk materialdaky suw bugarýar.Guşaklar ýyladyş plitalarynda deň derejede hereket edýärler.Heatingyladyş serişdesi hökmünde bug, gyzgyn suw, gyzgyn ýag ulanylyp bilner.Guşaklaryň hereket etmegi bilen önüm ilkibaşdan bugarmak, guratmak, sowatmak bilen ahyryna çenli akdyrylýar.Bu proses arkaly temperatura peselýär we dürli önümler üçin sazlanyp bilner.Differentörite vakuum ýuwujy, dürli ölçegli ahyrky önüm öndürmek üçin çykaryş ujunda enjamlaşdyrylandyr.Gury poroşok ýa-da granula önümi awtomatiki gaplanyp ýa-da indiki amal bilen dowam etdirilip bilner.