banner önümi

Sterilizator enjamlary

 • Doly awtomatiki Uht turba görnüşi sterilizator süýt şiresi sterilizatory

  Doly awtomatiki Uht turba görnüşi sterilizator süýt şiresi sterilizatory

  CHINZ kompaniýasy, Italiýadan ýokary tehnologiýany öwrenmek we siňdirmek arkaly turba sterilizatorynda ösen awtomatiki turbany döretdi.Turba sterilizatoryndaky turba konsentrirlenen miwe pastasy we ýokary ýapyşykly beýleki önümler üçin giňden ulanylýar.

 • UHT sterilizator içgisi piwo şiresi sterilizatory

  UHT sterilizator içgisi piwo şiresi sterilizatory

  SJ, TG-UHT görnüşli sterilizasiýa esasan bug ulgamyndan, material ulgamyndan, gyzgyn suw ulgamyndan, sowadyş ulgamyndan, refleksi ulgamyndan, CIP arassalaýyş ulgamyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.

 • süýt sterilizatory / tabak pasterizator / awtomatiki pasterizator

  süýt sterilizatory / tabak pasterizator / awtomatiki pasterizator

  Plastina sterilizatory azyk senagatynda giňden ulanylýar, esasanam süýt, soýa süýdü, şiresi, tüwi çakyry, piwo we beýleki suwuklyklar ýaly ýylylyga duýgur materiallary sterilizasiýa etmek ýa-da aşa ýokary temperaturaly sterilizasiýa üçin.Plastinka ýylylyk çalşyjy, merkezden gaçyryş sanitar nasosy, material balans silindrinden we gyzgyn suw enjamyndan durýar.

 • awtomatiki plastinka pasterizator UHT täze süýt sterilizatory

  awtomatiki plastinka pasterizator UHT täze süýt sterilizatory

  85 ~ 150 to çenli ýylylyk çalşygynyň üsti bilen üznüksiz akym şertinde çig mal (Temperatura sazlanýar).Bu temperaturada täjirçilik asepsis derejesine ýetmek üçin belli bir wagt (birnäçe sekunt) saklaň.Soňra bolsa steril gurşaw ýagdaýynda aseptiki gaplama gaplary bilen doldurylýar. Sterilizasiýa prosesi ýokary temperaturada bir salymda tamamlanýar, bu korrupsiýa we ýaramazlyga sebäp bolup biljek mikroorganizmleri we sporlary doly öldürer.Netijede iýmitiň asyl tagamy we iýmitlenişi ep-esli derejede saklandy.Bu berk gaýtadan işlemek tehnologiýasy iýmitiň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alýar we önümleriň ýaramlylyk möhletini ep-esli uzaldýar.

  Plate sterilizatoryny prosese we 50L-den 50000L / sagada çenli müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürip we sazlap bileris.