banner önümi

Süzgüç

 • Carteke kartrij sanitariýa süzgüji, mikropor membrana süzgüji

  Carteke kartrij sanitariýa süzgüji, mikropor membrana süzgüji

  Piwo önümçiligi, süýt önümleri, içgi, gündelik himiki maddalar, bio-derman önümleri we ş.m. pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • Poslamaýan ýokarky giriş ýekeje halta süzgüçli himiki süzgüç enjamy

  Poslamaýan ýokarky giriş ýekeje halta süzgüçli himiki süzgüç enjamy

  Torba süzgüçleri esasan suwdaky, içgilerdäki we himiki suwuklyklardaky hapalary süzmek üçin ulanylýar.Süzgüç haltalary # 1, # 2, # 3, # 4 we ş.m. bar we goldaw hökmünde poslamaýan polat süzgüç sebedi talap edilýär.Süzgüçde uly süzgüç meýdany, ýokary süzgüç netijeliligi, amatly işleýşi we az hyzmat bahasy bar.Süzgüjiň beýikligi dürli programmalar üçin sazlanýar.

 • Arassaçylyk süzgüç çuňlugy moduly, piwo üçin merkezi süzgüç

  Arassaçylyk süzgüç çuňlugy moduly, piwo üçin merkezi süzgüç

  Tort süzgüji diatomit süzgüçiniň ýerine, diatomit süzgüçini çalmak, süzmek, her dürli suwuklykdaky ownuk hapalary arassalamak we arassalamak üçin ulanylyp bilinýän laminirlenen süzgüçdir.

  Düwürtik süzgüji, diatomit süzgüçiniň ýerine, dürli suwuk süzgüç, aýdyňlaşdyrma, arassalama görnüşindäki kiçijik hapalar üçin ulanylyp bilinýän süzgüç süzgüçiniň täze görnüşidir. Gurluşy saglyk derejesine görä dizaýn edilendir we öndürilýär, içki örtük däl we aýna ýalpyldawuk, galyndy suwuklygyň we arassalanmagyň aňsat bolmagyny üpjün etmeýär.