banner önümi

Reaktor tanky

 • poslamaýan polat Himiki garyşyk üznüksiz reaktor tank reaksiýasy

  poslamaýan polat Himiki garyşyk üznüksiz reaktor tank reaksiýasy

  Tehniki parametrlere salgylanma

  • 1. Tank korpusy: poslamaýan polatdan (SUS304, SUS316L) material, aýnanyň içki ýüzi,
  • 2. Saglyk kadalaryna laýyklykda onlaýn CIP arassalamak, SIP sterilizasiýa bolup biler
  • 3. Garyşyk enjam: goşmaça guty görnüşi, pulpa ýaly labyr görnüşi
  • 4. atingyladyş we sowatmak: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak ulanylyp bilner
  • 5. Bakyň içindäki iş basyşyny saklamak we tankyň içindäki materiallaryň syzmagynyň öňüni almak üçin basyş arassaçylygy mehaniki möhür enjamy bilen gysgyçly möhür.
  • 6. Goldaw görnüşi Asma gulak görnüşini ýa-da pol aýagyny ulanmagyň amaly talaplaryna laýyklykda.

  Bu reaktor lukmançylyk, himiýa, azyk, ýeňil senagat we ş.m. ýaly gidroliz, zyýansyzlandyrmak, kristallaşdyrmak, distillasiýa we bugarmak üçin ulanylýar. Reaktoryň bedeni sus304, sus316l poslamaýan polatdan ýasalýar.Birnäçe garyşyk görnüşi bar

 • Poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky

  Poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky

  Himiki reaksiýany, distillasiýany, kristallaşdyrmagy, garyşdyrmagy we izolýasiýa etmek üçin ulanylýan poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky, azyk, deňiz suwy, galyndy suw, API önümçilik desgasy, himiýa senagaty we ş.m.

  Kompozisiýa

  Poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky, agitator we ýangyna garşy elektrik hereketlendirijisi bolan ýörite dişli guty.Agitator talaba laýyk garyşdyrmak, eddi emele gelmek, Worteks emele gelmek üçin ulanylýar.Agitator görnüşleri prosesiň talaplaryna esaslanýar.

 • Poslamaýan polat reaksiýa tanky

  Poslamaýan polat reaksiýa tanky

  Poslamaýan polat reaksiýa tanky, lukmançylykda, himiýa senagatynda we ş.m. köplenç ulanylýan reaksiýa enjamlaryndan biridir. Iki görnüşli (ýa-da has köp) suwuklygy we belli bir mukdarda gaty garyşdyrýan we ulanmak arkaly himiki reaksiýasyny ýokarlandyrýan enjamdyr. belli bir temperaturada we basyşda mikser.Köplenç ýylylyk täsiri bilen bilelikde bolýar.Heatylylyk çalşyjy zerur ýylylygy girizmek ýa-da öndürilen ýylylygy herekete getirmek üçin ulanylýar.Garyşyk görnüşler, gysga wagtyň içinde materiallaryň garyşmagyny üpjün etmek üçin köp maksatly labyr görnüşini ýa-da çarçuwa görnüşini öz içine alýar.

 • Himiýa we derman senagaty üçin poslamaýan polat reaktory

  Himiýa we derman senagaty üçin poslamaýan polat reaktory

  Poslamaýan polat reaktor içerki we daşary ýurt ösen tehnologiýany siňdirmek esasynda işlenip düzülen reaksiýa enjamlarynyň täze görnüşidir.Onda çalt ýyladyş, ýokary temperatura garşylyk, poslama garşylyk, arassaçylyk, daşky gurşawyň hapalanmagy, gazany awtomatiki ýylatmagyň zerurlygy, ulanmak aňsat we ş.m. aýratynlyklary bar.Nebit, himiýa, rezin, pestisidler, boýaglar, derman, iýmit, şeýle hem bejeriş, nitrifikasiýa, wodorodlaşdyryş, alkilýasiýa, polimerizasiýa, kondensasiýa we beýleki amallary tamamlamak üçin ulanylýar

 • Poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky

  Poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky

  Himiki reaksiýany, distillasiýany, kristallaşdyrmagy, garyşdyrmagy we izolýasiýa etmek üçin ulanylýan poslamaýan polatdan ýasalan derman reaktor tanky, azyk, deňiz suwy, galyndy suw, API önümçilik desgasy, himiýa senagaty we ş.m.

 • Poslamaýan polat himiki reaktor çäýnek reaktor tanky

  Poslamaýan polat himiki reaktor çäýnek reaktor tanky

  Gyjyndyryjy reaktor, esasan, lukmançylyk pudaklarynda (materiallar ussahanasy, sintez ussahanasy), himiýa senagaty, azyk, ýeňil senagat we ş.m. gidroliz, zyýansyzlandyrmak, kristal, distillasiýa we saklamak ýaly önümçilik ädimlerine degişlidir.