banner önümi

Garyşyk tank

 • Iýmit derejeli magnit garyjy garyjy tankyň aşaky magnit garyjy tanky

  Iýmit derejeli magnit garyjy garyjy tankyň aşaky magnit garyjy tanky

  Magnit garyjy tankyň syzmazlygy, doly möhürlenmegi, poslama garşylygy we energiýa tygşytlaýyş aýratynlyklary bar.Aragatnaşyk däl geçiriji momenti sebäpli, dinamiki möhüri çalyşmak üçin statiki möhür alyp, beýleki möhürleriň ýeňip bilmejek syzmak meselesini çözýär.Materialshli materiallar we garyjy komponentler steril we arassaçylyk ýagdaýynda işleýändigi sebäpli, magnit garyjy tank, derman, nepis himiýa, kosmetika we bio-ineringenerçilik pudaklarynda gaýtadan işleýän maşynlar üçin iň oňat çalyşma bolup durýar. zerur bolsa aşaky ýa-da gyrada, CIP we SIP mümkinçiliklerini döredýär.

 • Alkogolly çökündiler Alkogol ýagyş tanky

  Alkogolly çökündiler Alkogol ýagyş tanky

  Gurluşy we häsiýeti

  Enjam, ellips kellesi, konusyň düýbi, içindäki perişan ýaly garyşyk tizligi peseldiji, ýörite, kiçi sazlanan, aýlanýan suwuk turba we içerki klapan, doňdurylan duz suwy ýa-da sowadylan suwly tegelek barrel. suwuk materialy gytaklaýyn sowatmak we suwuk çökündileriň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin barrel gatlagyndan geçip biler, arassalygy ýokarlandyrmak üçin suwuklygy pes temperaturada doňan ýagdaýynda gaty gowy bölüp bilersiňiz.

 • Agitator bilen sowadyjy garyşyk tanky

  Agitator bilen sowadyjy garyşyk tanky

  Giriş

  1. Bir gatly ýa-da iki gatly ýa-da üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallar hemmesi sanitar poslamaýan polat SUS 304 / 316L.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Tankdaky içki diwaryň geçiş meýdany arassaçylyk burçunyň bolmazlygy üçin geçiş üçin ýaý alýar.

  5. atylylyk görnüşi: saýlap boljak elektrik ýyladyş kurtka, gyzgyn suw kurtka we ş.m.

 • Poslamaýan polat garyşyk tanky suwuk himiki garyjy mikser tanky

  Poslamaýan polat garyşyk tanky suwuk himiki garyjy mikser tanky

  Gurluş aýratynlyklary:

  1. Bir gatly, goşa gatlakly ýa-da üç gat poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallar hemmesi sanitariýa poslamaýan polatdyr.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Tankdaky içki diwaryň geçiş meýdany, arassaçylykdan ölmezligi üçin geçiş üçin arkany kabul edýär.

 • Kurtka mikser poslamaýan polat garyşyk tanky Agitator tanky

  Kurtka mikser poslamaýan polat garyşyk tanky Agitator tanky

  Upperokarky tekiz gapakda, aşaky tekiz aşaky, aşaky akym, dik üç aýak. Iki gezek açmak bakda, awtomatiki temperatura gözegçiligi bilen), ýylylyk izolýasiýasy, sowatmak we garyşdyrmak.

 • Poslamaýan polatdan garyjy tank, agitator bilen

  Poslamaýan polatdan garyjy tank, agitator bilen

  Gurluşy:

  Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar arassaçylyk ülňülerine arassalanýan blender tanky, bufer tanky we ammar hökmünde ulanylýan içgi, azyk, süýt, derman, himiýa we gaýtadan işleýän pudaklarda giňden ulanylýar.

  1. Material: SUS304 we SUS 316L bar

  2. Göwrümi: 50L-20000L

  3. Iýmit, içgi, süýt, dermanhana pudaklarynda giňden ulanylýar

  4. layereke gatlak / goşa gatlak (ýylatmak ýa-da sowatmak üçin) / Üç gatlak (izolýasiýa)

  5. Aýna / Matt Içinde we daşynda ýalpyldawuk

  6. Üç aýak

  Şeýle hem müşderileriň islegine görä ýasalyp bilner

 • Suwuk sabyn losyony öndürýän maşyn krem ​​poslamaýan polat garyndy tanky

  Suwuk sabyn losyony öndürýän maşyn krem ​​poslamaýan polat garyndy tanky

  Giriş

  250L Elektrik ýyladyş stili el arassalaýjy suwuk sabyn şampun garyjy maşyn, iň soňky önüm gözlegimizdir we kompaniýamyz tarapyndan daşary ýurtlarda ýokary emulsifikator tejribesini içerki kosmetika kärhanasynyň pikirleri bilen birleşdirdi.Bu enjam, birmeňzeş birmeňzeşligi üpjün etmek we önümi has tekiz, hatda ýagty etmek üçin import edilýän poslamaýan polatdan, ylmy birmeňzeş ulgamdan, laýyk gyryjy garyndydan peýdalanýar.

 • Poslamaýan polat wakuum losyon şampun krem ​​garyjy tank

  Poslamaýan polat wakuum losyon şampun krem ​​garyjy tank

  Giriş:

  1. Bir gatly ýa-da iki gatly ýa-da üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallar hemmesi sanitar poslamaýan polat SUS 304 / 316L.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Tankdaky içki diwaryň geçiş meýdany arassaçylyk burçunyň bolmazlygy üçin geçiş üçin ýaý alýar.

  5. atylylyk görnüşi: saýlap boljak elektrik ýyladyş kurtka, gyzgyn suw kurtka we ş.m.

 • Iýmit derejesi poslamaýan polat şireli içgi garyndy tanky

  Iýmit derejesi poslamaýan polat şireli içgi garyndy tanky

  Gurluş aýratynlyklary:

  1. Bir gatlakly, iki gatly ýa-da üç gat poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallaryň hemmesi sanitariýa poslamaýan polatdyr.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Içerki diwaryň tankdaky geçiş meýdany, arassaçylykdan ölmezligi üçin geçiş üçin arkany kabul edýär.

 • Poslamaýan polat wakuum garyjy tank garyjy tank

  Poslamaýan polat wakuum garyjy tank garyjy tank

  Gurluş aýratynlyklary:

  1. Bir gatly, goşa gatlakly ýa-da üç gat poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallar hemmesi sanitariýa poslamaýan polatdyr.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Tankdaky içki diwaryň geçiş meýdany, arassaçylykdan ölmezligi üçin geçiş üçin arkany kabul edýär.

 • Iň oňat baha awtomatiki vakuum emulsifikasiýa gomogenizator garyjy bak

  Iň oňat baha awtomatiki vakuum emulsifikasiýa gomogenizator garyjy bak

  1. Bir gatly ýa-da iki gatly ýa-da üç gatly poslamaýan polatdan ýasalan.

  2. Materiallaryň hemmesi sanitar poslamaýan polat SUS 304 / 316L.

  3. Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny we işlemek aňsat.

  4. Tankdaky içki diwaryň geçiş meýdany arassaçylyk burçuny üpjün etmezlik üçin geçiş üçin ýaý alýar.

  5. atylylyk görnüşi: saýlap boljak elektrik gyzdyryjy kurtka, gyzgyn suw kurtka we ş.m.