banner önümi

Sheokary gyrkyjy emulsifikator

  • Gomogenizator ýokary gyrkyjy mikser

    Gomogenizator ýokary gyrkyjy mikser

    Işleýiş ýörelgesi

    CYH ýokary gyrkyjy emulsiýany täsirli, çalt we deň derejede fazany ýa-da fazalary yzygiderli başga bir faza ýaýradýar, adatça bu fazalar biri-birine eräp bilýär.Rotor çalt aýlanýar we güýçli güýç ýokary tangent tizligi we ýokary ýygylykly mehaniki täsir arkaly öndürilýär, şonuň üçin statoryň we rotoryň arasyndaky dar çukurdaky material mehaniki we suwuk gyrkym, merkezden gaçyryş güýji, basyş, suwuk bölek, çaknyşyk, güýçli güýç alýar. ýyrtmak we suw akdyrmak.Eräp bolýan gaty, suwuk we gaz materialy derrew dargadylýar we has gowy önümçilik proseduralary we degişli endikler bilen deň derejede we nepis emulsiýa edilýär we ahyrynda durnukly ýokary hilli önümler öndürilýär.