banner önümi

Beýlekiler

 • Mejbury aýlanyş bugaryjy

  Mejbury aýlanyş bugaryjy

  • 1) MVR bugarmak ulgamynyň esasy hereketlendiriji güýji elektrik energiýasydyr.Elektrik energiýasyny mehaniki energiýa geçirmek we täze bug öndürmekden ýa-da satyn almakdan has tygşytly ikinji bugyň hilini ýokarlandyrmak.
  • 2) Buglanmak prosesiniň köpüsinde ulgam iş wagtynda täze bug gerek däl.Diňe çykarylýan önümden ýa-da ene suwuklygyndan ýylylyk energiýasy gaýtadan işlenip bilinmeýän mahaly çig maly öňünden gyzdyrmak üçin käbir bug öwezini dolmaly.
  • 3) Ikinji bug kondensasiýasy üçin garaşsyz kondensator gerek däl, şonuň üçin aýlanýan sowadyjy suw gerek däl.Suw çeşmesi we elektrik energiýasy tygşytlanar.
  • 4) Adaty bugarýanlar bilen deňeşdirilende, MVR bugarýan temperatura tapawudy has kiçi, orta bugarmagy gazanyp biler, önümiň hilini ep-esli ýokarlandyryp we zaýalanmagy azaldyp biler.
  • 5) Ulgamyň bugarmak temperaturasyna gözegçilik edilip bilner we ýylylyk duýgur önümiň konsentrasiýasy bugarmak üçin örän amatlydyr.
  • 6) Iň pes energiýa sarp edilişi we işleýiş gymmaty, bir tonna suwuň bugarmagynyň elektrik energiýasy 2,2ks / C.
 • poslamaýan polatdan konsentrator maşyn / bugarýan maşyn

  poslamaýan polatdan konsentrator maşyn / bugarýan maşyn

  • 1. material SS304 we SS316L
  • 2. bugarmak kuwwaty: 10kg / sag-dan 10000kg / sag
  • 3. GMP we FDA laýyklykda dizaýn
  • 4. Dürli prosese görä bugarýan maşyn şoňa görä dizaýn edip biler!
 • alkogol dikeldiş diňi / distillasiýa enjamlary / distillasiýa coulmn

  alkogol dikeldiş diňi / distillasiýa enjamlary / distillasiýa coulmn

  • 1. material SS304 we SS316L
  • 2. ukyplylygy: 20l / sag-dan 1000L / sag
  • 3. ahyrky spirt 95% -e ýetip biler
  • 4. GMP-ler boýunça dizaýn
 • Scraper Mixer tanky bilen pomidor vakuum konsentratory bugarýan

  Scraper Mixer tanky bilen pomidor vakuum konsentratory bugarýan

  Ulanylyşy

  Wakuum gyryjy konsentrator, pomidor pastasy, bal jamy we ş.m. ýaly ýokary konsentrasiýaly ösümlik melhemleri we iýmit pastasy üçin ýörite döredilen täze işlenip düzülen maşyn. Wakuum gyryjy konsentrator içerki önümi bugarýan enjamyň aşagynda herekete getirip biljek ýörite gyryjy agitator ulanýar, şonuň üçin önüm bolmaz. konsentrator tankynyň içki gabyk diwaryna ýapyşyň .Bu gaty ýokary ýapyşykly önümleri alyp biler.

 • goşa täsirli konsentrasiýa enjamlary

  goşa täsirli konsentrasiýa enjamlary

  Arza

  Iki täsirli konsentrasiýa enjamlary, adaty Hytaý lukmançylygynyň, Günbatar lukmançylygynyň, krahmal şekeriniň, azyk we süýt önümleriniň suwuk materiallarynyň konsentrasiýasyna degişlidir we yssy duýgur maddalaryň pes temperatura wakuum konsentrasiýasyna degişlidir.

 • Mejbury aýlanyş bugaryjy

  Mejbury aýlanyş bugaryjy

  Mejbury aýlanyş bugaryjy, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy konsentrator.Wakuum we pes temperatura şertlerinde işleýär, ýokary akym tizligi, çalt bugarmak, hapalanmazlyk aýratynlyklaryna eýe.Capyşyklygy we ýokary konsentrasiýa materiallary üçin amatly we kristallaşma, miwe jamyny öndürmek, et görnüşli şire we ş.m.